logo logo logo
logo
logo logo
logo " Dit plan heeft ons geweldig geholpen! Met z'n allen binnen een dag een bruikbaar plan...nooit gedacht dat zoiets mogelijk was "
Akkerstraat 11

5582 HC Waalre

[040] 221 38 97

info@actoradviseurs.nl

Disclaimer
Hoewel de inhoud van deze internetsite met de grootste zorg is samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen als het gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Er kunnen daarom ook geen rechten ontleend worden aan publicaties op de site. Actor Adviseurs heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst. Actor Adviseurs accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Actor Adviseurs worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.